Sale!

10th Std ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Kannada Medium

120.00

+ Free Shipping

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸಾರಾಂಶ
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಆಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
  • ಪ್ರಮುಖ ನಕಾಶೆಗಳು
  • ವಿಷಯ ಪರಿಣತರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10th Std ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Kannada Medium”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart