Sale!

10th Std ವಿಜ್ಞಾನ Kannada Medium Science

125.00

+ Free Shipping

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:

  • ಈ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು
  • ಈ ಅಧ್ಯಾಯವರು ಪಠ್ಯಸುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಗ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಕೆ. ಎಸ್, ಇ. ಇ. 8. ಮಾದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಸಹಿತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಪ್ರತೀ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ವಿಷಯ ಪರಿಣತರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10th Std ವಿಜ್ಞಾನ Kannada Medium Science”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart