Sale!

10th Std I Language – Kannada ಕನ್ನಡ-ಪ್ರಥಮ-ಭಾಷೆ

120.00

+ Free Shipping

The Highlights of Angel Star Series is enunciated here as under:

  •  ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಸಾರಾಂಶ.
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. →
  • ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂಕವಾರು ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಮತ್ತು ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “10th Std I Language – Kannada ಕನ್ನಡ-ಪ್ರಥಮ-ಭಾಷೆ”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart